Martin Čtverák
architekt, grafik a designér

Ing. arch. Martin Čtverák
+420 775 856 900
martin@ctverak.cz


zpět na všechny projekty

Obnova areálu zámku Moravany
diplomní práce

Předmětem diplomové práce byla celková obnova areálu zámku Moravany u Ronova nad Doubravou. V rámci řešení byla navržena přestavba a oprava stávajících objektů s ohledem na jejich hodnotnou stavební historii tak, aby umožňovaly nové funkční využití. Areál je v návrhu přetvořen ve víceúčelové zařízení, funkčně koncipované jako centrum turistického a kulturního ruchu pro okolí.

Diplomní projekt Rehabilitace zámku v Moravanech byl oceněn hlavní cenou Břetislava Štorma.